Skip to content

Bij een hoge waterstand beschikken wij over verschillende bronnerings pompen om de waterstand te verlagen.

Als de riolering moeten worden vervangen of drainages moeten worden ingraven en de grondwaterstand is der mate hoog om op een fatsoenlijke manier te kunnen werken, maken we ook gebruik van een bronnerings pomp.

Als er spoed geboden is bij een riool inval of dergelijke kunnen wij het grondwater direct verlagen door middel van de vacuumwagen. Hierdoor kunnen we de werkzaamheden sneller verrichten.

Wilt u meer informatie of advies over bronneren neem dan vrijblijvend contact met ons op.