Skip to content

Vaak gebeurd het dat bedrijfspanden en ook sommige woonhuizen worden gebouwd zonder kruipruimte. Als de riolering lekt of defect raakt, zal er ruimte moeten worden gecreeerd om het te kunnen repareren.

Wij spuiten door middel van hogedruk waterkracht een tunnel onder het gebouw (het weggespoten zand word afgevoerd met een vacuumwagen). Na het repareren van de riolering of andere leidingen kunnen wij de gemaakte ruimte weer verdichten met schoon aanvulzand (98% verdichting).

Wilt u meer informatie, advies, of hulp bij uw riool problemen neem dan vrijblijvend contact met ons op