Skip to content
 • Alle eventueel aan u voorgelegde mondeling genoemde prijzen of de getoonde prijzen in een door u ontvangen werkovereenkomst zijn exclusief 21% BTW, en altijd indicatief. Alleen prijzen en/of opsommingen welke zijn verwerkt in een gespecificeerde, separate opgave of factuur kunnen als leidend worden gezien.
 • Op álle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Door de ontvangst van een werkovereenkomst gaat u akkoord met de werkomschrijving en de eventueel vermelde (al dan niet indicatieve) kosten.
 • Op het verhelpen van verstoppingen bieden wij onder géén beding garanties.
 • Op al onze werkzaamheden is de Asbestclausule van toepassing. Deze is beschikbaar en opvraagbaar bij ons kantoor.
 • Reclamering m.b.t. reparaties en vernieuwingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de door u ontvangen overeenkomst te worden gemeld bij ons kantoor, middels de toegankelijke kanalen.
 • M. Luik Rioolservice Alphen B.V. accepteert géén enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat n.a.v. ontstoppingswerkzaamheden.
 • M. Luik Rioolservice Alphen B.V. accepteert géén aansprakelijkheid bij het ontstaan van schade aan of door het verplaatsen van witgoed machines (koelkasten, wasmachines, drogers e.d.)
 • Op onze installaties bieden wij 12 jaar garantie. Indien een installatie defect raakt door omliggende invloeden (waaronder grond verzakkingen e.d.) valt dit uiteraard niet binnen onze geboden garanties.
 • Wij bieden géén garanties op kleurbehoud van (regenwater) installaties.
 • Onze werknemers behouden zich ten alle tijden het recht voor een werk af te breken, indien er een vermoeden van een onveilige situatie is/ontstaat.
 • Wij tolereren géén agressie jegens onze medewerkers.
 • Indien onze medewerkers door een opdrachtgever niet (kunnen) worden voorzien van een parkeerkaart / bezoekerskaart, behouden wij ons het recht voor de parkeerbelasting door te belasten aan de opdrachtgever.
 • Offertes met bedragen van boven de 10.000 ex BTW worden gefaseerd uitgefactureerd. Specificaties zijn maatwerk, en altijd opvraagbaar bij ons kantoor.
 • Indien herstelwerkzaamheden aan bestrating, groenvoorziening en/of aanvoer van zand en/of grond (kubieke meters) het redelijke overstijgt, schakelen wij een groenvoorzieningsbedrijf in. Kosten die worden gemaakt door de hovenier ten aanzien van de beoogde herstelwerkzaamheden worden (in samenspraak met opdrachtgever) doorbelast aan de opdrachtgever.
 • Wij bieden géén garanties op behoud van groenvoorziening.
 • Wij accepteren géén aansprakelijkheid inzake verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke bezittingen, indien huurders, eigenaren of aanwezigen tijdens onze werkzaamheden ervoor kiezen het werkterrein te verlaten. Sleutelafgiftes zijn altijd op risico van de aanwezige huurder, eigenaar of verantwoordelijke.